Odpovědnost

Podporujeme uplatňování norem společensky odpovědného chování podniků a soulad ekonomiky s rozvojovými cíli společnosti a ochraně životního prostředí pro budoucí generace.

Spotřebitelé

Díky mnohaleté důvěře našich zákazníků jsme se stali číslem 1 na trhu potravin. Etablovali jsme se také jako významný hráč na trhu farmaceutických výrobků, a to nejen v Chorvatsku, ale i v mnoha dalších zemích jihovýchodní Evropy.

Životní prostředí

Ve své činnosti jsme zavázáni k zachování, ochraně a zlepšení kvality životního prostředí, ve kterém jsme vytvořili nové ekonomické, ekologické a sociální hodnoty pro všechny zúčastněné strany.

Společnost

S cílem zlepšit kvalitu života ve společnosti a prostředí, ve kterém působíme, investujeme do vědy a vzdělání, udržitelného rozvoje, kultury, umění, sportu a s hrdostí podporujeme sociální odpovědnost společnosti.

Podnikání

Přes neustálé zlepšování kvality našich výrobků jsme se zaměřili na vytváření vyšších hodnot pro všechny zúčastněné strany a pomocí vnitřních sil chceme dosáhnout obchodní synergie v potravinářském a farmaceutickém průmyslu.

Kvalita potravin

Zavázali jsme se k zajištění nejvyšší úrovně kvality potravin.

Nutriční strategie

Nutriční strategie značky Podravka slouží jako průvodce při vývoji nových a revitalizaci stávajících receptur za účelem zajištění vysoce kvalitního a chuťově vynikajícího produktu s odpovídající nutriční hodnotou pro všechny příležitosti.