Životní prostředí

Ve své činnosti jsme zavázáni k zachování, ochraně a zlepšení kvality životního prostředí, ve kterém jsme vytvořili nové ekonomické, ekologické a sociální hodnoty pro všechny zúčastněné strany.