Spotřebitelé

Podravka se orientuje na výrobu kvalitních a hygienicky nezávadných potravin na základě osvědčené výrobní praxe a principů řízení kvality a bezpečnosti potravin.

Díky dlouholeté důvěře našich spotřebitelů jsme se stali značkou č. 1 na trhu potravin a získali jsme významné postavení i na trhu farmaceutických výrobků, a to nejen v Chorvatsku, ale i v celé řadě dalších zemí jihovýchodní Evropy. Společně se svými spotřebiteli respektujeme tradici a její hodnoty a v kombinaci s nejmodernějšími kreativními metodami a technologickými vymoženostmi stanovujeme standardy a utváříme nejnovější trendy trhu.

Podravka se v zásadě orientuje na výrobu kvalitních a hygienicky nezávadných potravin na základě osvědčené výrobní praxe a principů řízení kvality a bezpečnosti potravin. Jelikož kvalita a bezpečnost potravin významným způsobem zasahuje do vnímání spotřebitelů, usilujeme o zajištění jejich nejvyšší úrovně, od nákupu těch nejlepších surovin po distribuci hotových výrobků ke spotřebitelům. To vše se plně opírá o normy, předpisy a principy v souladu se systémem řízení kvality a systémem řízení bezpečnosti potravin Podravky, jakož i o neustálé profesní vzdělávání zaměstnanců. Vysoká kvalita je naší konstantou a při vytváření svých výrobků věnujeme zvláštní pozornost jednoduché přípravě a spotřebě, která přispěje ke zdraví spotřebitelů.

I nadále budeme s radostí plnit přání a potřeby našich zákazníků ve více než 40 zemích po celém světě, protože jejich důvěra je pro nás velmi důležitá.

(U textu je uveden záběr z natáčení chorvatského televizního spotu.)

Výživová strategie Podravky

Výživová strategie Podravky je naším vodítkem pro rozvoj nových i úpravu stávajících receptur výrobků tak, abyste měli stále k dispozici výrobky té nejvyšší kvality a skvělé chuti.