Katalogy/Catalogues

Produktové katalogy

Katalogy jsou určeny k prezentaci výrobků společnosti Podravka – Lagris, a. s.
Obsahují četné fotografie výrobků a jídel, uvařených pro Vaši inspiraci a užitečné informace, jako jsou logistické údaje k výrobkům či zajímavé informace o historii naší společnosti a jednotlivých značkách.

Katalogy jsou rozděleny do segmentů pro Retail a Gastro, v české i anglické verzi pro exportní trhy.

Product catalogues

The catalogues are intended for presentation of products of the company Podravka - Lagris, a. s.
They contain numerous photos of products and meals, cooked for your inspiration and useful information, such as logistical data of products or interesting information about the history of our company and individual brands.

Catalogues are divided into segments for Retail and Gastro, in Czech and English versions for export markets.

Stáhnout/Download

  • Gastro
    Gastro
  • Retail
    Retail

Download english versions