Operační program Zaměstnanost

Poskytnutí dotace na realizaci projektu Podnikové vzdělávání zaměstnanců společnosti Podravka-Lagris, a. s. bylo schváleno.

 

 

Na základě žádosti o podporu z Operačního programu Zaměstnanost rozhodlo Ministerstvo práce a sociálních věcí o poskytnutí dotace na realizaci projektu Podnikové vzdělávání zaměstnanců společnosti Podravka-Lagris, a. s. registrační číslo CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_043/0004999, prioritní osa OPZ: Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly.

Popis projektu

Společnost Podravka-Lagris, a. s. neustále rozšiřuje svoji činnost o prodej nových výrobků (naposledy například sirupy ESSENCE, rybičky a tuňákové produkty EVA, racio produkty LAGRIS, a jiné). Projekt využije pro zlepšení manažerských dovedností managementu a pro rozvoj ekonomických a IT dovedností administrativních pracovníků. Projekt bude mít vliv na motivaci nových i stávajících zaměstnanců, zvýšení jejich možnosti povýšení, zlepšení jejich schopností a dovedností. Firma umožní účast v aktivitách projektu dalším 3 firmám: RealData spol. s r. o., SIGMATAB 2000 s. r. o., Anvik krby s. r. o.

Cíle projektu

Cílovou skupinku budou představovat zaměstnanci firmy a partnerských firem, kteří si prostřednictvím jednotlivých kurzů zvýší svou odbornou kvalifikaci, kterou zúročí v rámci své profese.

Předpokládané výsledky

Celkem se do vzdělávání zapojí 30 osob, z toho bude 26 účastníků, kteří budou splňovat min. bagatelní podporu a 8 účastníků vzdělávání bude splňovat skupinu 54+. Zvyšováním úrovně kompetencí u vybraných skupin zaměstnanců docílíme jejich vyššího uplatnění osob v rámci firmy i na trhu práce v ČR.

NA PROJEKT JE POSKYTOVÁNA FINANČNÍ PODPORA EU.