Stali jsme se zodpovědnou firmou

Naše společnost Podravka – Lagris a.s. se zařadila mezi 204 firem, které zodpovědně třídí svůj odpad.

Zodpovědná firma je vzdělávací projekt, který podporuje vzdělávání v oblasti třídění odpadu. Jeho hlavním cílem je předat zaměstnancům českých firem prostřednictvím jejich zaměstnavatelů informace o správném nakládání s odpadem a to nejen v administrativních prostorách firmy, ale i v běžném každodenním životě. Tento projekt, který je pro firmy realizován ZDARMA, umožňuje získání osvědčení a další zviditelnění a odlišení společnosti.

Organizátorem projektu je EKO-KOM, a.s. autorizovaná obalová společnost, která zajišťuje sdružené plnění povinností zpětného odběru a využití odpadů z obalů prostřednictvím systémů tříděného sběru. Tento systém zajišťuje plnění zákonných povinností pro 81 % obalů uváděných na trh v ČR. Díky tomu je EKO-KOM, a.s. uznávanou autoritou v oblasti odpadového hospodářství.

Podle posledních údajů v České republice třídí již 72 % populace, což nás řadí mezi špičku v Evropě.

Naše společnost Podravka – Lagris a.s. díky svému příspěvku zajistila zpětný odběr a recyklaci 291 tun obalových odpadů. Umožnili jsme tak třídění odpadu do barevných kontejnerů téměř 7 000 obyvatelům.