Kvalita a bezpečnost

Usilujeme o zajištění nejvyšší úrovně kvality potravin.

Výroba kvalitních a hygienicky nezávadných výrobků na základě osvědčené spotřebitelské praxe a principů řízení kvality a bezpečnosti potravin je základní zásadou Podravky.

Uplatňování a realizace systému řízení společnosti tkví v realizaci, udržování a neustálém rozvoji integrovaného systému řízení na základě norem, předpisů a principů v souladu se systémem řízení kvality a bezpečnosti potravin Podravky a průběžném vzdělávání zaměstnanců.

V současné době se Podravka těší důvěře četných spotřebitelů doma i v zahraničí, kde je uznávána hodnota jejích výrobků. A to má svůj důvod, protože Podravka uznává základní požadavky, které neustále uplatňuje a dále zlepšuje ve svých obchodních procesech.

Usilujeme o zajištění nejvyšší úrovně kvality potravin.