Vždy se srdcem

Zjistili jsme, že důvěra našich zákazníků je klíčem k úspěchu. Budujeme ji po celá desetiletí a díky tomu jsme se stali významnou potravinářskou značkou v regionu.

Podravka, jedna z nejvýznamnějších společností v jihovýchodní, střední a východní Evropě, zahájila svou činnost v roce 1947, kdy bratři Wolfové začali se zpracováním a prodejem ovoce. Dnes má společnost centrálu v Koprivnici. Působíme ve dvou hlavních odvětvích: potravinářství a farmacii. Mnozí spotřebitelé již znají hodnotu našich výrobků a důvěřují jim ve více než 40 zemích po celém světě.

Zjistili jsme, že důvěra našich zákazníků je klíčem k úspěchu. Budujeme ji po celá desetiletí a díky tomu jsme se stali významnou potravinářskou značkou v regionu. Společně s našimi zákazníky respektujeme lokální tradice a jejich význam. Tradiční postupy doplňujeme s nejnovějšími poznatky a technologickými postupy. Stanovujeme vysoké standardy a podílíme se na tvorbě nejnovějších trendů.

My nemáme zákazníky – my zveme hosty ke svému stolu.

Našimi základními hodnotami jsou: kreativita – nápady přicházejí od srdce a srdce řídí i vše ostatní, důvěra – nejdůležitější přísada každého dobrého jídla, vášeň – to, co z jídla dělá opravdový požitek, důvěra zákazníků – my nemáme zákazníky, my zveme hosty ke svému stolu, a cokoliv, co děláme, děláme tak, aby výsledek byl dokonalý.

My nemáme zákazníky. My zveme hosty ke svému stolu...

Zavázali jsme se ke zlepšování kvality každodenního života našich spotřebitelů, zákazníků a zaměstnanců prostřednictvím inovací a internacionalizace.

Působíme v souladu se zásadami trvale udržitelného rozvoje a snažíme se optimálně využít naše zdroje s co nejmenšími možnými ztrátami. Zvláštní pozornost věnujeme ochraně životního prostředí, rozvíjení naší společnosti pozorným nasloucháním jejich potřebám.

Podravka se také snaží pomáhat svým zaměstnancům a okolní společnosti i v jejich soukromém životě. Důraz klademe hlavně na vzájemný respekt, důvěru, upřímnou komunikaci, transparentnost a přátelství.