Stejně jako v minulých desetiletích, jsme odhodláni udržet si nejvyšší standardy etického jednání a odpovědnosti v řízení společnosti. Jsme hrdí na soudržnost a obětavost našich zaměstanců, managerů i vedení společnosti. Naše výrobky jsou synonymem kvality, díky které jsme si vybudovali důvěru u našich zákazníků. Bezpečnost a ochrana zdraví spotřebitelů jsou naší nejdůležitější prioritou. Vzájemný respekt, důvěra a spolupráce tvoří základ našich silných vztahů s dodavateli a obchodními partnery. Při výrobě našich produktů se snažíme minimalizovat spotřebu přírodních zdrojů a produkci odpadu a pečlivě se také věnujeme péči o naše životní prostředí.

Trvale udržitelný rozvoj pro nás znamená:

  • rovnováhu ekonomických priorit
  • posílení společnosti
  • ochrana životního prostředí