Média

Naše práce je transparentní a přístupná veřejnosti. Média informujeme pravidelně, včas a vhodnou komunikací o aktuálním dění; prostřednictvím tiskových zpráv, videí, fotografií, reklamy, publikací a dalších nástrojů.