Výrobní závod Podravka - Lagris a.s. v České republice

Výroba všech výrobků pod značkou Lagris probíhá v výrobním závodě Podravka - Lagris a.s., a zároveň sídle společnosti v Dolní Lhotě u Luhačovic.

Zabýváme se balením rýže, luštěnin, výrobků racionální výživy, koření a také balením a mícháním sypkých dehydrovaných produktů, ke kterým patří výrobky z brambor a směsi na přípravu moučníků. Náš sortiment doplňují těstoviny pod značkou Podravka a sirupy Essence. Mezi naše důležité položky v sortimentu náleží také produkty značky Podravka. Mezi nejznámější se řadí Podravka přísada do jídel, kořenící směsi, zeleninové přílohy, rajčata ze slunného středomoří, sardinky a bujóny. Sladkou tečku tvoří lískooříškové pomazánky Lino lada.

Náš závod čítá 4 výrobní haly – na balení luštěnin, rýže, koření a výrobků z míchaných sypkých směsí. Tyto 4 haly obsahují  72 zásobníků pro luštěniny, každý o objemu 24 tun, 4 sila pro rýže, každé o objemu 500 t a 17 vnitřních zásobníků o objemu 25 – 75 tun.

A jak se hotový výrobek dostane do prodejen a poté také na váš stůl?

Do našeho závodu přijede kamion se surovinou. Hned při jeho příjezdu odebere vedoucí skladu vzorek suroviny. Ta putuje do laboratoře k senzorickému hodnocení. Hodnotí se vzhled, barva, vůně, chuť, vlhkost a přítomnost organických a anorganických nečistot. Když surovina projde touto kontrolou, nasype se do zásobníku k dalšímu zpracování. Surovina putuje na čistící linku a do sítového čističe. Ten zbavuje surovinu přirozených hrubých a jemných nečistot. Dále putuje na pneumatický odsávač, který ještě odsává jemný prach a přebytečné slupky. Předposledním místem, kam se surovina dostane je odkaménkovač (vibrační zařízení, kde se díky vibracím odstraní nežádoucí kamínky). Na závěr prochází surovina optickým třídičem, kde je surovina naposledy kontrolována a jsou odstraněny zrna jiné barvy, příp. porušená zrna.

Po tomto strojovém vyčištění opět následuje senzorické hodnocení a vyhodnocení účinnosti čištění. Poté už je surovina přepravena do zásobníku.  Z něj se sype přímo do stroje a podle požadavku jsou baleny hotové výrobky do špalíků, kartonků či kartonků s varnými sáčky.

Hotový, zabalený, výrobek opět putuje do laboratoře ke kontrole kvality. Hodnotí se, zda hotový výrobek odpovídá stanoveným standardům. Mezitím palety se zabalenými výrobky putují do meziskladu, kde čekají na schválení z laboratoře. Po schválení jsou přesunuty do expedičního skladu a poté jsou nakládány do přistavených kamionů a odváženy do jednotlivých velkoobchodů, logistických center či prodejen.

V současné době máme ve výrobním plánu cca 500 položek určených k prodeji na tuzemském i na zahraničních trzích.

 

Myšlenky dokážou pohnout srdcem. Srdce dokáže pohnout vším ostatním...