Davor Doko

Člen správní rady

Byl jmenován členem představenstva Podravky d.d. v květnu roku 2017.

Svou profesionální kariéru zahájil v roce 2000 v oddělení správy majetku společnosti Zagrebačka banka jako pomocný portfolio manažer, kde se podílel na zakládání společnosti pro správu investičních fondů v Zagrebačce. Do společnosti AZ povinného penzijního fondu vstoupil v roce 2002 jako portfoliový manažer odpovědný za správu podílu portfolia. Jako pomocný ředitel a ředitel portfoliového manažera v povinném penzijním fondu AZ se kromě jiných úkolů, aktivně podílel na procesu řízení portfolia, řízení investičního procesu. Od roku 2006 je členem představenstva společnosti Allianz ZB d.o.o., společnosti pro správu povinného penzijního fondu, který je pověřen investováním. Během svého působení investoval do mnoha společností z farmaceutického a potravinářského sektoru a rozvíjel dobré obchodní praktiky se všemi významnými obchodními bankami v Chorvatské republice a mezinárodními finančními institucemi. V AZ dobrovolné penzijní fondy jako osoba odpovědná za investice, se podílel a řídil všechny části investičního procesu.

Vystudoval Fakultu ekonomiky a obchodu na Záhřebské univerzitě. Během své kariéry se účastnil řady školení a vzdělávání a účastnil se konferencí týkajících se investic a kapitálového trhu

Zodpovědnost:

- finanční a manažerské účetnictví firem, cash flow skupiny Podravka,
- správa aktiv skupiny Podravka,
- řízení daní na úrovni skupiny Podravka,
- finanční řízení skupiny Podravka, společnosti a všech jejích přidružených společností, zejména řízení kapitálu, aktiv a závazků vůči bankám a jiným finančním institucím,
- akvizice, investice a projekty skupiny Podravka,
- řízení vztahů s investory,
- koordinace procesu plánování a dohledu nad realizací.