Navázali jsme spolupráci s potravinovou bankou

Společnost Podravka – Lagris, a. s. se stala v roce 2018 dárcem potravin pro Potravinovou banku ve Zlínském kraji

Potravinová banka ve Zlínském kraji, z. s. je organizace, která se snaží zajišťovat a dále distribuovat jídlo potřebným. Darované jídlo prochází kontrolou a následně je darováno jednotlivcům či organizacím v nouzi.

Posláním Potravinové banky ve Zlínském kraji, z. s. je boj proti hladu a proti plýtvání potravinami. Množství distribuovaných potravin meziročně narůstá, v roce 2016 distribuovali celkem 23,5 tuny potravin, v září 2017 hodnota dosáhla 28 tun.

Jsme rádi, že i my můžeme přispět svým dílem.