Kontrola kvality

Systém kontroly kvality Podravky je tvořen dvanácti laboratořemi propojenými prostřednictvím IT systému řízení kvality.

Systém kontroly kvality

Systém kontroly kvality je tvořen systémem laboratoří integrovaných prostřednictvím IT systému SAP QM, které mají na starost plánování, kontrolu a ověřování kvality a hygienické nezávadnosti. Modul SAP QM byl zaveden do všech laboratoří pro kontrolu kvality v roce 2009 se záměrem řídit kvalitu na úrovni společnosti a podporovat řízení a rozvoj kvality.

Proces kontroly kvality začíná kontrolou surovin v souladu s platnou legislativou HR/EU a zemí, do kterých Podravka vyváží své výrobky. Suroviny procházejí několika kontrolami včetně ověřování příchozí dokumentace, dohledu kontrolních orgánů a analýzy v laboratořích pro kontrolu kvality a externích akreditovaných laboratořích.

Ověřování všech fází výroby pokračuje kontrolou polotovarů i hotových výrobků až do okamžiku uvedení na trh.

Plány kontroly kvality jsou vytvořeny podle legislativních i zvláštních požadavků a opírají se o hodnocení rizik a analýzu trendů. 

Mise

Provádět hodnocení rizik a ověřování v reálném čase, s minimálními náklady a s cílem chránit zdraví a zájmy spotřebitelů, za použití vlastních znalostí a zdrojů Podravky i externích zdrojů.

Vize

Řídit znalosti a kompetentnost zaměstnanců v oblasti hodnocení rizik ve všech fázích dodavatelského řetězce s cílem utvářet důvěru a partnerské vztahy se spotřebiteli / dodavateli při neustálém rozvoji procesů kontroly kvality.

Plány kontroly kvality jsou vytvořeny podle legislativních i zvláštních požadavků a opírají se o hodnocení rizik a analýzu trendů.

V laboratořích je běžně používáno přibližně dvě stě analytických metod týkajících se parametrů kvality a hygienické nezávadnosti (se zaměřením na mikrobiologii a kontaminanty). Laboratoře pracují v souladu s osvědčenou laboratorní praxí a od roku 1983 je průběžně prováděno ověřování výsledků v takzvaném mezilaboratorním testování (na interní a národní úrovni) a od roku 2005 v mezinárodních analýzách (FAPAS, FEPAS).

Veškeré vynaložené úsilí dokládá věrohodnost výsledků pro uživatele v rámci Podravky tváří v tvář auditorům, kontrolorům, dodavatelům, kupujícím a především věrným spotřebitelům.

Díky znalostem a kompetentnosti zaměstnanců jsou laboratoře Podravky uznávané a oceňované odborníky. Oddělení kontroly kvality Podravky je jedním z nejaktivnějších členů asociace CROLAB (Chorvatská asociace laboratoří) a od roku 2010 stojí v čele mezilaboratorního srovnávání mezi akreditovanými a neakreditovanými laboratořemi v tomto regionu.

Veškeré vynaložené úsilí dokládá věrohodnost výsledků pro uživatele v rámci Podravky tváří v tvář auditorům, kontrolorům, dodavatelům, kupujícím a především věrným spotřebitelům.