Podporujeme děti z Klokánku, připojte se také!

Kampaň je zaměřena na podporu dětí z neziskových zařízení Klokánek, která jsou provozována Fondem ohrožených dětí.

Od listopadu letošního roku se rozbíhá kampaň, do které se zakoupením jakéhokoliv výrobku značky Podravka může zapojit každý a přispět tím dětem z Klokánků na vysněné letní prázdniny u moře v Chorvatsku (či prázdninové zážitky v rámci ČR, pokud vlivem situace s COVID cesta do Chorvatska nebude možná) a to během letních prázdnin 2021.

Klokánky umožňují dětem okamžitou rodinnou péči na dobu, dokud se nebudou moci vrátit do své rodiny či dokud pro ně nebude zajištěna trvalá náhradní rodinná péče. Tyto znevýhodněné děti často nemají možnost užívat si normálně fungujícího rodinného zázemí, ke kterému patří krásně prožité léto plné zážitků, na což se společnost Podravka-Lagris, a.s. v duchu své filozofie „Vždy se srdcem“ rozhodla zareagovat.