Ocenění Klasa pro Lagris rýže

Hned čtyři Lagris rýže získaly prestižní certifikát Klasa udělovaný Ministerstvem zemědělství ČR. Oceněny byly především díky svému jedinečnému způsobu ochrany suroviny před skladištními škůdci, a to k surovině i přírodě zcela šetrnou metodou. Ocenění Klasa tak potvrzuje vysokou kvalitu výrobků značky Lagris.

Klasa certifikát

Rýže loupaná ve varných sáčcích 480 g a 960 g a rýže parboiled ve varných sáčcích 480 g a 960 g. Tyto čtyři výrobky ze sortimentu Lagris se mohou nově pochlubit označením Klasa. Certifikát jim byl slavnostně udělen 21. listopadu 2019 v pražském Paláci Žofín.  Národní značku Klasa uděluje od roku 2003 ministr zemědělství mimořádně kvalitním potravinám a zemědělským výrobkům a dnes ji má více než tisíc výrobků od téměř 230 výrobců. Značka je udělována na 3 roky, po které výrobek na svém obalu nese logo Klasa.

Šetrné ošetření suroviny

Certifikát oceňuje zejména šetrnost ošetření vstupních surovin. Ve spolupráci s Výzkumným ústavem rostlinné výroby jsme vyvinuli zcela novou technologii šetrnou k životnímu prostředí i potravinářským surovinám. Specifické ošetření surovin je založeno na využití netoxické řízené atmosféry s vysokým obsahem plynného dusíku.

Cílem je ošetření komodit napadených skladištními škůdci, kdy při dodržení koncentrace zbytkového kyslíku pod 1 % zajištěného odpovídajícími průtoky dusíku, potřebné teploty a dostatečné doby aplikace je garance téměř 100% usmrcení všech vývojových stádií známých skladištních škůdců.

„Jedná se o účinnou technologii, která vede ke zvýšení kvality a bezpečnosti potravin. Systém řízených atmosfér nezanechává v ošetřených komoditách nežádoucí zbytkové stopy a je šetrný k životnímu prostředí. Při jejím použití nedochází k chuťovým ani jiným změnám u vlastností rýží,“ uvedl technický ředitel společnosti Vlastimil Kolář.

Tento typ ošetření je využíván u nejvíce obrátkových položek, kterými jsou rýže a luštěniny.

Ošetření probíhá v kovových utěsněných silech a zásobnících, do kterých je rozváděn dusík vyrobený ve vlastním generátoru. Potřebná koncentrace je pravidelně monitorována a účinnost ošetření prověřována při následném čištění. Použitá technologie zužitkovává také odpadní teplo z generátoru dusíku, čímž zvyšuje biologickou účinnost řízené atmosféry i v relativně chladných českých podmínkách. Dlouhodobě je účinnost metody ověřena i množstvím zákaznických reklamací, které jsou  po zavedení metody na minimální úrovni.