Benefiční večer Naděje

Benefiční večer Naděje se povedl

 

NADĚJE – tato česká organizace působí na téměř celém území republiky a poskytuje pomoc lidem v nouzi v různých oblastech (ohroženým dětem a mládeži, ohroženým rodinám, lidem ve stáří, lidem bez domova, lidem s handicapem).

Po dvouleté odmlce mohla Naděje konečně uspořádat svůj Benefiční večer, který se konal v Interhotelu Zlín dne 07.10.2022 a měl velký úspěch.

Za společnost Podravka-Lagris a.s. jsme jako svého zástupce vyslali našeho kuchaře, který na akci jako občerstvení připravil speciality z našich výrobků a také jsme přispěli balíčky do tomboly, které udělaly výhercům velkou radost.

Díky všem dárcům, kteří si zakoupili virtuální vstupné nebo pomohli jinak, se podařilo získat výtěžek v hodnotě 65 tisíc korun. Tyto finance budou využity při rozvoji, nákupu vybavení a rekonstrukci sociálně terapeutických dílen na Letné.